Διαμεταφορά

Διαμεταφορά-​Αποθήκευση-​Διαχείριση φορτίων

Η εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για διαμεταφορά φορτίων προς εξαγωγή ή εισαγωγή. Επίσης επιλογή μεταφορικού μέσου για την όσο καλύτερη διαχείρηση φορτίων των πελατών μας. Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν την εξυπηρέτηση πελατών που θέλουν να μεταφέρουν φορτία που συμπληρώνουν ένα εμπορευματοκιβώτιο (full-​container loads), καθώς και τη διεκπεραίωση ομαδοποιημένων φορτώσεων (groupage ser­vices) για πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να διακινήσουν φορτία τα οποία είναι μικρότερα από τη χωρητικότητα ενός εμπορευματοκιβωτίου.

–Διεθνή μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

–Μεταφορά ομαδοποιημένων φορτώσεων (groupage).

–Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης εμπορευματοκιβωτίων.

Έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε άριστο ser­vice τόσο στα ομαδικά φορτία (groupage), τα οποία μπορούμε να περισυλλέξουμε και να διανείμουμε έως τον τελικό προορισμό, με αποτέλεσμα την οικονομικότερη μεταφορά των εμπορευμάτωνων πελατών μας.

Rota Shipping

Η ROTA SHIP­PING ιδρύθηκε το έτος 1983. Πρόκειται για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχείρηση με βασικό άξονα λειτουργίας τις δραστηριότητες Ναυτιλιακού πρακτορείου αλλά και πρακτορεύσεις διεθνών μεταφορικών εταιρειών και την παροχή υπηρεσιών Γενικού Τουρισμού. 

Επικοινωνία

Rota Ship­ping

ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 57 & ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πάτρα, Τ.Κ. 26221, Ελλάδα

+30 2610 279057 
+30 2610 270019
Fax: +30 2610 621400, +30 2610276409

booking@rotashipping.gr

account@rotashipping.gr

travel@rotashipping.gr

Search