Ναυτιλιακό Πρακτορείο

Το φάσμα υπηρεσιών πρακτορεύσεων πλοίων την κάλυψη των αναγκών των ναυτιλιακών εταιρειών στις προσεγγίσεις πλοίων στο λιμάνι της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών, των εισαγωγέων και εξαγωγέων μέσω αντιπροσώπευσης ναυτιλιακών γραμμών και άλλων πλοιοκτητών.

Rota Shipping

Η ROTA SHIP­PING ιδρύθηκε το έτος 1983. Πρόκειται για μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχείρηση με βασικό άξονα λειτουργίας τις δραστηριότητες Ναυτιλιακού πρακτορείου αλλά και πρακτορεύσεις διεθνών μεταφορικών εταιρειών και την παροχή υπηρεσιών Γενικού Τουρισμού. 

Επικοινωνία

Rota Ship­ping

ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 57 & ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πάτρα, Τ.Κ. 26221, Ελλάδα

+30 2610 279057 
+30 2610 270019
Fax: +30 2610 621400, +30 2610276409

booking@rotashipping.gr

account@rotashipping.gr

travel@rotashipping.gr

Search